Ψυχοθεραπεία | Ψυχολόγος Αθήνα

ThinkerAτομικές συνεδρίες

Παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου. Οι παρεμβάσεις είναι προσανατολισμένες κυρίως στην ψυχοδυναμική σκέψη και πρακτική, ενώ εκλεκτικά, χρησιμοποιούνται και μέθοδοι από άλλες ψυχοθεραπευτικές σχολές. Κάθε θεραπεία είναι διαφορετική και καθαρά προσωπική. Η ίδια η φύση της ψυχοθεραπείας είναι πάντα ψυχολογική, κάτι που σχετίζεται με το γεγονός ότι το μοναδικό θεραπευτικό μέσο το οποίο χρησιμοποιεί είναι ο λόγος.

Στόχος της ψυχολογικής θεραπείας/ψυχοθεραπείας δεν αποτελεί τόσο η πρόσκαιρη ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά η προσέγγιση με την εσωτερική πραγματικότητα και η κατανόηση των βαθύτερων αιτιών των δυσκολιών του ατόμου. Το άτομο είναι εν δυνάμει ικανό να λύσει τα προβλήματά του και να βελτιώσει τη λειτουργικότητά του μόνο σε περιπτώσεις που το ψυχικό όργανο βρίσκεται σε ένταση και κινητοποίηση. Το ίδιο το σύμπτωμα μπορεί να αποτελέσει και την κινητοποιό δύναμη για την αρχή της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.  Η ανάλυση και συνειδητοποίηση βαθιά ριζομένων, περίπλοκων και συχνά ασυνείδητων συναισθηματικών προβλημάτων και δυσπροσαρμοστικών σχέσεων, έχει άμεση σχέση με το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η βελτίωση ή και απάλειψη της συμπτωματολογίας είναι σταδιακή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ τείνει να εμφανίζει σταθερότητα στο χρόνο.

Η Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα που είτε αιτούνται αντιμετώπισης ψυχολογικών προβλημάτων είτε αποζητούν την αυτογνωσία και τη βαθύτερη κατανόηση της προσωπικότητάς τους. Μέσα από τη σχέση με τον ψυχοθεραπευτή, το άτομο μπορεί να βιώσει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τους αλλους, μεσα σε ενα ασφαλές, προστατευμένο και μη επικριτικό περιβάλλον.

Στο υποστηρικτικό φάσμα των παρεμβάσεων παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται η Ψυχοθεραπεία

Οτιδήποτε προκαλεί εσωτερική δυσφορία στο άτομο και έχει ώς αποτέλεσμα είτε αντικειμενική είτε υποκειμενική έκπτωση σε κάποιο τομέα της λειτουργικότητας μπορεί να αποτελέσει ψυχοθεραπευτικό αίτημα. Πιο συγκεκριμένα η Ψυχοθεραπευτική διαδικασία απευθύνεται:

  • σε περιπτώσεις ατόμων που υποφέρουν από κάποια συμπτωματολογία ή οργανωμένη διαταραχή όπως: διαταραχές προσωπικότητας, διαταραχές της διάθεσης, χαμηλή αυτοεκτίμηση, καταθλιπτικό συναίσθημα, διαταραχή μετατροπής, σωματόμορφες διαταραχές και ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές πρόσληψης τροφής, διαταραχές του ύπνου, αγχώδεις διαταραχές, άγχος, φοβίες, κρίσεις πανικού, ψυχαναγκασμοί και ιδεοληψίες, θυμός, επιθετικότητα και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά κ.α.
  • σε περιπτώσεις ατόμων στις οποίες το αρχικό ψυχοθεραπευτικό αίτημα αφορά τη σχέση του ατόμου με τους σημαντικούς άλλους όπως: την επικοινωνία, τους γονείς, την οικογένεια, τα παιδιά, τις συζυγικές σχέσεις, τον ερωτικό σύντροφο, το εργασιακό περιβάλλον κ.α.
  • σε περιπτώσεις αντιμετώπισης ψυχοτραυματικών γεγονότων ή βίαιης προσαρμογής σε δεδομένα της εξωτερικής πραγματικότητας όπως: διαχείριση απώλειας, πένθος, διαζύγιο, περιπτώσεις κακοποίησης και βίας, ατυχήματα, ασθένειες, απόλυση, οικονομικά προβλήματα κ.α.
  • Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία μπορεί  να συμμετάσχουν και άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη συμπτωματολογία ή ψυχολογική δυσφορία αλλά επιζητούν την αυτογνωσία και την προσέγιση με την εσωτερική τους υποκειμενική πραγματικότητα ή την ανάλυση των βαθύτερων υπαρξιακών προβληματισμών τους.

 

Πληροφορίες για τις συνεδρίες

Ακολουθούν κάποιες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα διαδικαστικά ζητήματα οριοθέτησης της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας που αποτελούν συχνά και αντικείμενα αποριών και ερωτήσεων.

Διάρκεια και συχνότητα της θεραπείας: Η ψυχοθεραπεία συνήθως περιλαμβάνει προκαθορισμένα ραντεβού διάρκειας 45 λεπτών. Η συχνότητα των συναντήσεων ποικίλει αναλόγως της φύσης του προβλήματος και των εξατομικευμένων αναγκών. Τα εβδομαδιαία ραντεβού αποτελούν την πιο συνήθη πρακτική.

Εχεμύθεια: Οι πληροφορίες που μοιράζεται ο θεραπευόμενος κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι αυστηρώς εμπιστευτικές και προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Οι μοναδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το επαγγελματικό απόρρητο παύει να ισχύει είναι οι εξής: Όταν ο ασθενής αποτελεί απειλή για την σωματική ακεραιότητα του ίδιου ή άλλων, σε περιπτώσεις που παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο (όπως σεξουαλική ή φυσική κακοποίηση ή παραμέληση) ή σε περίπτωση που ο θεραπευτής κληθεί από τις δικαστικές αρχές να καταθέσει.

Πληρωμή και Ακύρωση: Πληρωμή γίνεται στο τέλος κάθε συνάντησης και ο συμβολικός της ρόλος αποτελεί βασική προϋπόθεση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η τιμή της συνεδρίας καθορίζεται στην πρώτη συνάντηση. Αν χρειαστεί να ακυρωθεί ραντεβού, ειδοποιείται ο θεραπευτής τουλάχιστον 24 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης στο ραντεβού, η συνεδρία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο υπόλοιπο του χρόνου που θα έχει απομείνει.

Τηλεφωνική επικοινωνία και επικοινωνία ανάγκης: Οι σύντομες τηλεφωνικές συνομιλίες δεν μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στο πρόβλημά καθώς δεν παρέχουν την δυνατότητα της απαιτούμενης ανάλυσης, ενώ βρίσκονται εκτός του οριοθετημένου θεραπευτικού χώρο-χρονικού πλαισίου. Σε περίπτωση εξαιρετικά ασυνήθιστης κατάστασης, η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου με τον θεραπευτή ενθαρρύνεται και δεν χρεώνεται. Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης, πρέπει να ζητηθεί βοήθεια στο προκαθορισμένο τηλέφωνο ανάγκης, όπως για παράδειγμα αυτό του τοπικού νοσοκομείου.

Επίσκεψη σε ιατρούς: Ψυχολογικά και ιατρικά προβλήματα συχνά αλληλεπιδρούν. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να αναζητήσει ιατρική γνωμάτευση επί συμπτωμάτων ή αιτιάσεως. Επιπλέον φαρμακευτική αγωγή μπορεί να είναι απαραίτητη ή να συνεπικουρεί την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων.

Δικαίωμα απόσυρσης: Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να τερματίσει την θεραπεία οποιαδήποτε στιγμή θελήσει. Αν επιθυμεί μπορεί από το γραφείο μας να του συστηθούν άλλοι προσοντούχοι θεραπευτές.